2017-18 Fellowship Batch

Anukruti                                             Anvit Sisodiya                             Aditi Neema

Azure Dave                                        Chetna Mehta                             Chandrika

Daivi Shah                                          Disha Shetty                                Divya Ganatra

Deepantika Gujrey                          Eshita Banerjee                          Flory D’Cruz

Ganshyam Rajpurohit                    Hirva Thankey                             Himanshu Sharma

Kush Shah                                         Janki Godariya                             Krina Ghetia

Nikita Kewalramani                        Neha Nanda                                Netri Mehta

Lalit Choudhary                              Prarthna Verma                          Pratichi Sadavrati

Pranav Jinagar                                Rounak Hotchandani                Radha Iyer

Niharika Ghorawat                        Sheel Kanodia                             Samantha Narula

Sarthak Mahida                              Shweta Sonaiya                          Tanya Joshi

Ujas Modi                                         Vaibhavi Awasthi                        Vivek Barot

Vijay Bhatia                                     Yash Joshi

Advertisements